Blue Flower

 

A.Wanders, "Plousios", radioloog sinds 1985  https://nl.linkedin.com/in/awanders

 

Sites in beheer:
 
  • www.mammascreening.nl Voor iedereen die informatie zoekt over borstkanker en over de mammascreening door het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker. Vooral voor 1.000.000 vrouwen die per jaar in Nederland gescreend worden en voor de meer dan 1000 professionals die de screening mogelijk maken.
  • www.nvvlg.nl De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskundeheeft als doel de beoefening en bevordering van de luchtvaartgeneeskundige wetenschap. Zij tracht dit doel te bereiken door het leggen en onderhouden van kontakten met allen die op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig terrein werkzaam zijn. Wetenschappelijke problemen worden bestudeerd en onderzoek op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig gebied wordt gestimuleerd en ondersteund door middel van raad en (bescheiden) financiële steun. Het opstellen van wetenschappelijke publicaties wordt bevorderd en zonodig wordt hierbij advies en hulp geboden.

 

Data in beheer:
 

 

 

Mijn Schatkist:

Er zijn veel zaken waarvan ik geniet, waarvan ik onder de indruk ben, waarvan ik hou, waarmee ik plezier heb of waardoor ik energie opdoe. Het vormt de rijkdom van mijn leven en door het toe te voegen aan de inhoud van deze website kan ik het gemakkelijk terugvinden op momenten dat het zinvol of nodig is. Als beheerder van deze schatkist noem ik mijzelf  "Plousios", iemand die rijk is.

In ontwikkeling