Blue Flower

 

A.Wanders, "Plousios", radioloog sinds 1985  https://nl.linkedin.com/in/awanders

 

Sites in beheer:
 
 • www.mammascreening.nl Voor iedereen die informatie zoekt over borstkanker en over de mammascreening door het Bevolkingsonderzoek op Borstkanker. Vooral voor 1.000.000 vrouwen die per jaar in Nederland gescreend worden en voor de meer dan 1000 professionals die de screening mogelijk maken.
 • www.radiologieresearch.nl  en www.radiologyresearch.nl  per 1 augustus 2016. Deze website bouwt een brug tussen radiologie en nieuwe ontwikkelingen op digitaal gebied. Hieronder vindt u een lijst van onderwerpen die op korte termijn beschreven zullen worden.
 • www.nvvlg.nl De Nederlandse Vereniging voor Luchtvaartgeneeskundeheeft als doel de beoefening en bevordering van de luchtvaartgeneeskundige wetenschap. Zij tracht dit doel te bereiken door het leggen en onderhouden van kontakten met allen die op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig terrein werkzaam zijn. Wetenschappelijke problemen worden bestudeerd en onderzoek op lucht- en ruimtevaartgeneeskundig gebied wordt gestimuleerd en ondersteund door middel van raad en (bescheiden) financiële steun. Het opstellen van wetenschappelijke publicaties wordt bevorderd en zonodig wordt hierbij advies en hulp geboden.

 

 

Data in beheer:
 

 

 

Studie objecten die uitgewerkt worden op de site www.radiologieresearch.nl:

 • Analyse data vanuit MammaDataModule ten behoeve van kwaliteitsverbetering in de mammascreening
 • Gestructureerde verslaglegging, Structured Reporting (SR): "Eenmalig registreren, meermaal gebruiken"
 • OntoRad: ontwikkeling computertools ter ondersteuning van SR
 • Computional Linguistics: taalanalyse van medische verslaglegging door computer
 • Digital Research Environment: platform voor wetenschappers
 • IHE xds:  standaardisering van communicatie in de gezoindheidszorg
 • Deep Learning Images: ondersteuning beoordeling beelden in de radiologie
 • CAD in radiology: computertechnieken ter ondersteuning medisch specialisten bij diagnostiek van beelden
 • Tomosynthese: vorm van beeldvorming  
 • Contrastmiddelen bij mammografie: accentuering van bepaalde afwijkingen in mammografie
 • Drukgeleide compressie bij mammografie: minder pijnlijk onderzoek
 • Beelduitwisseling met xds, sftp en andere veilige technieken op instituut-niveau
 • Applicaties om beelden collegiaal te delen voor ad hoc second opinion 
 • Wearables : relevante metingen van lichaamsfuncties door op het lichaam gedragen devices
 • Gezondheidheid applicaties: voor en tegen
 • Interessante websites in de gezondheidszorg

 

Mijn Schatkist:

Er zijn veel zaken waarvan ik geniet, waarvan ik onder de indruk ben, waarvan ik hou, waarmee ik plezier heb of waardoor ik energie opdoe. Het vormt de rijkdom van mijn leven en door het toe te voegen aan de inhoud van deze website kan ik het gemakkelijk terugvinden op momenten dat het zinvol of nodig is. Als beheerder van deze schatkist noem ik mijzelf  "Plousios", iemand die rijk is.